STAP 1  Upload MPO

 

Sleep het MPO PDF bestand over dit vlak of klik hier om het bestand te selecteren

 STAP 2  Bereken pensioeninkomen

 

Disclaimer: Het pensioeninkomen is op basis van gegevens uit het MPO. De pensioenuitvoerder dient de gegevens voor het MPO actueel te houden.